Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2013 - Διαγωνισμός

Αύγουστος 12, 2013

Ιούλιος 29, 2013

- Κήρυξη άγονου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Ψηφιακής Στρατηγικής Επικοινωνίας (social web) της ΓΓΠΠ»