Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2013 - Διαγωνισμός

- Κήρυξη άγονου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Ψηφιακής Στρατηγικής Επικοινωνίας (social web) της ΓΓΠΠ»