Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 2018 - Διαγωνισμός