Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Φεβ 2018 - Διαγωνισμός