Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2018 - Διαγωνισμός

Ορθή επανάληψη και διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης για τηλεπικοινωνιακή λύση του έργου 112

2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ

-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ