Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2019 - Διαγωνισμός