Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2021 - Διαγωνισμός