Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2021 - Διαγωνισμός

Σεπτέμβριος 14, 2021

Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά διασωστικού εξοπλισμού

Ιούλιος 20, 2021

Ιούλιος 14, 2021

Πρόσκληση για μετάταξη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενός υπαλλήλου, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Ιούνιος 28, 2021

Μάιος 31, 2021

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά διασωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Γενικής γραμματείας Πολιτικής προστασίας/ Πυροσβεστικού Σώματος

Σελίδες