Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2022 - Διαγωνισμός

Δεκέμβριος 23, 2022

Δεκέμβριος 22, 2022

Δεκέμβριος 20, 2022

Δεκέμβριος 19, 2022

Επαναληπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για προμήθεια Ορειβατικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διάσωσης σε υδάτινο περιβάλλον για το ΠΣ

Δεκέμβριος 12, 2022

Διακήρυξη 20/2022 για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (υποδοχή και διαχείριση) όλων των μορφών επικοινωνίας προς τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 για τη ΓΓΠΠ

Σελίδες