Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2022 - Διαγωνισμός

Νοέμβριος 25, 2022

Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 15/2022 Διακήρυξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Νοέμβριος 23, 2022

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προκαταρκτική διαβούλευση για προμήθεια: Αμφίβιων Μονοκινητήριων (Turboprop) Αεροσκαφών (ΑΜΑ) Σταθερής Πτέρυγας

Νοέμβριος 18, 2022

Νοέμβριος 7, 2022

Χρηματοδοτική μίσθωση δώδεκα καινούργιων αμεταχείριστων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Αρχείο: 

Σελίδες