Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2022 - Διαγωνισμός