Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2022 - Διαγωνισμός

Νοέμβριος 7, 2022

Διακήρυξη 15/2022 – ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια ΦΑΡΟΣ & ΑΤΛΑΣ, που στεγάζεται ο Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων, για το διάστημα 1.1.2023 έως 31.12.2023

Οκτώβριος 14, 2022

Οκτώβριος 5, 2022

Δημόσια Διαβούλευση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Σεπτέμβριος 9, 2022

Αύγουστος 26, 2022

Σελίδες