Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Αύγουστος 21, 2015

- Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΠ και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση»

Αύγουστος 12, 2013

Ιούλιος 29, 2013

- Κήρυξη άγονου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Ψηφιακής Στρατηγικής Επικοινωνίας (social web) της ΓΓΠΠ»

Ιούνιος 3, 2009

Σελίδες