Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Φεβρουάριος 21, 2018

-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ

Ιανουάριος 9, 2018

Αύγουστος 21, 2015

- Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΠ και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση»

Αύγουστος 12, 2013

Ιούλιος 29, 2013

- Κήρυξη άγονου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση Ψηφιακής Στρατηγικής Επικοινωνίας (social web) της ΓΓΠΠ»

Σελίδες