Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Απρίλιος 2, 2018

Ορθή επανάληψη και διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης για τηλεπικοινωνιακή λύση του έργου 112

Φεβρουάριος 28, 2018

2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ

Φεβρουάριος 21, 2018

-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ

Ιανουάριος 9, 2018

Αύγουστος 21, 2015

- Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΠ και των συστημάτων υποστήριξης αυτών σε 24ωρη βάση»

Σελίδες