Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Μάρτιος 28, 2021

Μετάθεση της ώρας αποσφράγισης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 10.000.000 ταχέων τεστ, της υπ'αριθμ. 11879, λόγω τεχνικού προβλήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdoy.sp.proc@civilprotection.gr

Μάρτιος 26, 2021

Διευκρινήσεις επί της 11879 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 10.000.000 ταχέων τεστ λόγω κορωνοϊού

Μάρτιος 24, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία self-testing για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19

Αρχείο: 

Μάρτιος 3, 2021

Προκήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας προς σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, για τη προμήθεια με αγορά ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για 4 έτη

Σεπτέμβριος 11, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή/και αποσπάσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σελίδες