Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Μάιος 20, 2021

Προκήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μνημών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος (Διακήρυξη 9/2021)

Μάιος 13, 2021

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ειδών ανιχνευτών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για δύο (2) περονοφόρα οχήματα και τέσσερις (4) ράμπες φόρτωσης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος

Απρίλιος 28, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Πληροφορικής

Απρίλιος 23, 2021

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων αναβάθμισης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας/Πυροσβεστικού Σώματος

Σελίδες