Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Σεπτέμβριος 11, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις ή/και αποσπάσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Ιούλιος 29, 2019

Απρίλιος 2, 2018

Ορθή επανάληψη και διευκρινήσεις επί της πρόσκλησης για τηλεπικοινωνιακή λύση του έργου 112

Φεβρουάριος 28, 2018

2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ

Φεβρουάριος 21, 2018

-Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και φαξ

Σελίδες