Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2011 - Δραστηριότητες Εθελοντών

Δενδροφύτευση Πεντελικού Όρους την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 από τον Σ.Π.Α.Π και άλλους φορείς

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής, ο Σύνδεσμος Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.) και ο ΣΚΑΊ', διοργανώνουν μεγάλη δενδροφύτε

Διημερίδα στον Πύργο για εκπαίδευση και τεχνικές διάσωσης σε σεισμό υπό την αιγίδα της Περιφ. Δυτ. Ελλάδας 12 & 15 Οκτωβρίου

 Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διοργανώνει διημερίδα ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τα μέλη των εθελοντικών και διασωστικών ομάδων που δραστη

Άσκηση του Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας την Κυριακή 5-6-2011

Την 5η Ιουνίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας θα πραγματοποιήσει άσκηση στην Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, και συγκεκριμένα στην Κολάδα Περίσσας.

Μάιος 10, 2011

Σελίδες