Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2011 - Δραστηριότητες Εθελοντών