Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2011 - Δραστηριότητες Εθελοντών