Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2012 - Δραστηριότητες Εθελοντών

Η πρώτη αναδάσωση του Σ.Π.Α.Π για το 2012 στα "ιταλικά οχυρά"

Εκατοντάδες μαθητές έλαβαν μέρος στην πρώτη αναδάσωση του Σ.Π.Α.Π για το 2012 στα «Ιταλικά Οχυρά» παρόντος και του Προέδρου και Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη.

Σελίδες