Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 2014 - Δραστηριότητες Εθελοντών