Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 14, 2014 - Δραστηριότητες Εθελοντών