Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2014 - Δραστηριότητες Εθελοντών