Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2014 - Δραστηριότητες Εθελοντών