Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2015 - Δραστηριότητες Εθελοντών