Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Φεβ 2015 - Δραστηριότητες Εθελοντών