Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μαρ 2015 - Δραστηριότητες Εθελοντών