Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2015 - Δραστηριότητες Εθελοντών