Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2018 - Δραστηριότητες Εθελοντών