Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2008 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

Νοέμβριος 4, 2008

Εγχειρίδιο σύνταξης και εναρμόνισης Ειδικών Σχεδίων ανά καταστροφή σε επίπεδο Υπουργείου ή άλλου κεντρικού φορέα

Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων εκτάκτων αναγκών ανά καταστροφή, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Π.Π. με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης"