Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2008 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών