Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2009 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών