Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2011 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών