Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μαρ 2013 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών