Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 2013 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών