Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2013 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών