Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2017 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών