Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2018 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών