Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2018 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών