Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 25, 2018 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών