Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 2018 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών