Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2018 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών