Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2019 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών