Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 12, 2019 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών