Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 25, 2019 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών