Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2019 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών