Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2020 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών