Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2021 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

Οκτώβριος 19, 2021

Οκτώβριος 15, 2021

Έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με βάση το Π.Δ. 101/2018, εξαιτίας ατυχήματος σε εγκατάσταση κατηγορίας ΙΙΙ

Αρχείο: 

Αύγουστος 12, 2021