Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2021 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών