Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2021 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών

Οκτώβριος 15, 2021

Έγκριση από τη ΓΓΠΠ του Ειδικού Σχεδίου Απόκρισης σε Ραδιολογική Έκτακτη Ανάγκη (ΕΣΑΡΠΕΑ) της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με βάση το Π.Δ. 101/2018, εξαιτίας ατυχήματος σε εγκατάσταση κατηγορίας ΙΙΙ

Αρχείο: 

Αύγουστος 12, 2021