Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2021 - Σχεδιασμός Αντιμετώπισης Καταστροφών